397 Views |  Like

Min stjärna

Tack för att du kom in i mitt liv som en gåva från ovan. Wow. Vi har under bara få månader genomgått så otroligt mycket ihop, känslor som flugit runt som en tornado. Så oerhört många tester, för nu är du här, och du vill stanna.

Jag förstår att du saknar ditt hem, ditt paradis, dina vänner. Men jag kan säga en sak, den lycka du bringar mig, så är jag oerhört glad att du stannar.

Manu Bussi for Me you are a gift.

”THANKS TO THE LIFE THAT HAS GIVEN ME SO MUCH
I GAVE MY BEATING HEART
WHEN I LOOK THE FRUIT OF THE HUMANE BRAIN
WHEN I LOOK THE GOOD SO FAR FROM THE BAD
WHEN I LOOK INSIDE YOUR CLEAR EYES

THANKS TO THE LIFE THAT HAS GIVEN ME SO MUCH
IT GAVE THE LAUGHTER AND THE CRIYING
SO I CAN DISTINGUISH HAPPINESS FROM SADNESS
BOTH MATERIALS THAT FORMS MY SONG
AND YOUR SONG THAT IS MINE TOO
AND THE SONG OF ALL WHICH IS MY OWN SONG
THANKS TO THE LIFE THAT HAS GIVEN ME SO MUCH”

Gracias a la vida que me ha dado tantoMe dio el corazón que agita su marcoCuando miro el fruto del cerebro humano,

Cuando miro al bueno tan lejos del malo,
Cuando miro al fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto,
Los dos materiales que forman mi canto,
Y el canto de ustedes que es mi mismo canto,
Y el canto de todos que es mi propio canto
Gracias a la vida que me ha dado tanto”