Lyckas eller misslyckas

För att bli stor, erkänd eller lyckad, måste du också misslyckas.

om du inte misslyckas,, har Du inte vetskap, om utveckling bakom misslyckandet, som gör dig lyckad.

men för vem ska du lyckas? För dom eller för dig?

För vem ska du bli stor? Kan du inte bara vara fri?