Lev livet på ditt sätt

”Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa.”

..hoppet är det sista som lämnar oss …  därför lever så många människor i ett medberoende.

När man försvarar och tillåter sin partner att behandla en som skit eller att slå en.

Man ” älskar” fortfarande personen så högt.. egentligen inte men, i dennes huvud så. Gör man det. Är man ens medveten om vad riktig kärlek är?

Jag har nyligen lämnat en relation där medberoende ägde rum. Där jag gjorde allt, och lite till, gjorde honom en otjänst. Att inte låta honom ta ansvar. Jag valde att hjälpa honom jämt.

Tolerera inte att bli nedtryckt.  Stå istället upp rakryggad och vänd blad. GÅ vidare och acceptera dig. Du är du och han är han.

man ska vara medmänniska och hjälpa till, men man kan inte bära någon annan på sina axlar.

… de är många som är medberoende på många områden i en relation. Se över er relation.

”Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande: De känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar ofta människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överengagerar sig, ”

lev i dig själv, var lycklig.