sökaren

Det är ok, man får söka… en sökare finner svar, en sökare lär sig vägen till svaret. Men, identifiera dig inte med sökaren. Vi är inte sökaren, vi söker för att finna svaret, en sökare FINNER ALLTID svaret. Men identifiera dig inte med sökaren.

Sök men du ÄR inte sökaren, DU ÄR svaret 🙂

IMG_2515