Möten berikar

… alltid, på ett eller annat sätt och ibland lär vi oss av dem på de vis att det tas upp samtal vi inte var beredda på men inser att det var mening och det utvecklade tankemönstret helt i rätt tid … läskigt men ta in och lär – bearbeta, välj ut det som var viktigt för dig. Ibland måste vi göra val vi kanske inte vill. Det är större att se helhet, vad som är gott för  alla. Vi besitter kunskap av både ondska och kärlek, vi ska alltid välja kärlek. En handling som utövas i syfte att skada, är aldrig rätt. Ibland utsätt vi för situationer där vi behöver ta ett steg bak och fundera, ibland behöver vi utföra handlingar som vi själva inte står för, men som kan rädda alla.

Samarbeten med Personer som inte är medvetna och handlar för sitt egna egos skull, måste avslutas. Den energin som skapas är varken god för dig eller denne.
Se vad personen i fråga är medveten om.

Vissa möten med människan är hård, tuff och ger lärdom, inte bara till dem utan till oss själva också. Utveckla dig på rätt sätt ( se skillnad på ont och gott) Det Kan vara en utveckling till rätt förståelse. Action! -Rätt tanke. Omtanke, generositet. 

Men oavsett om vi avslutar ett möte eller fortsätter en relation med en annan människa, oavsett åt vilket håll vi går åt, agera alltid med kärlek, på ett eller annat sätt. Kärlek föder kärlek. Så ett frö för den som inte ser detta möjligt <3 puss!