Fokus på fler.

Det handlar inte om ett fokus enbart på en själv. Det handlar…